Yığılca Hakkında..

Tartışma 'Düzce' içinde başlatan Şimal, 23 Ara 2009.

 1. Şimal

  Şimal Özel Üye

  İlçemiz Tarihçesi

  Düzce’nin Yığılca ilçesi, Düzce ve komşu ilçe Akçakoca ile birlikte 1321-1323 yılları arasında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Orhan Gazi’nin komutanlarından birinin bölgede yığınak yaptığı ve ilçenin isminin de buradan geldiği tahmin edilmektedir. Yörede Orhan ismini taşıyan bir dağ bir camii ayrıca Redifler isminde bir köyün varlığı bu tahmini doğrulamaktadır. Çünkü Orhan Gazi’nin küçük ordu kuvvetlerine REDİF isminin verildiği bilinmektedir. Yığılca 1904 tarihinde bucak olarak Düzce’ye bağlanmış, 1954 yılında da müstakil bir ilçe olmuştur. Aralık 1999 tarihinde Düzce’nin il olması dolayısıyla Yığılca, Düzce’nin ilçesi olmuştur.


  ---------- Mesaj Eklendi 02:46 AM ----------

  Ekonomi

  İlçe coğrafi özelliği itibariyle eğimli, çoğu kayalık ve ormanlık arazi yapısına sahip olduğundan, tarım arazisi dar ve verimsizdir. Toplam tarımsal alan 104.250 dekar civarındadır. İlçede ekili alan 14.950 hektardır. İlçe arazisinin 7.242 hektarı meyvelik, 196 hektarı sebzelik, 29.808 hektarı ormanlık, 2.682 hektarı çayır mera, 960 hektarı yerleşim alanı, 3 hektarı sanayi tesisi, 15.697 hektarı göl,bataklık,taşlıktır. Yığılca’da yıllık ortalama buğday üretimi 7.500 ton, arpa 600 ton, mısır 12.000 ton, çavdar 60 ton ve fındık 8.000 tondur. İlçede 8.500 adet sığır, 548 adet manda, 2.924 adet koyun, 1.226 adet keçi, 80 ad, 567 eşek, 70 katır ve 1.800 arı kovanı bulunmaktadır. Alabalık üretimi 3 üretme çiftliğinde yıllık 3 tondur. Broiler tavuk üretimi yıllık 5.363.750’dir. İlçe merkezinde bir adet devlet bankası bulunmaktadır.


  ---------- Mesaj Eklendi 02:50 AM ----------

  Nüfus

  İlçemiz 2007 yılında yapılan nüfus sayımına göre toplam nüfusu 18.816 dir
  Bu nüfusun 3.314 kişisi ilçe merkezinde ve 15.502 kişisi köylerde yaşamaktadır. Nüfusun % 18’i ilçe merkezinde %82’ si kırsal kesimde yaşamaktadır. 640 km2. olan ilçe alanına km2’ye 34 kişi düşmektedir. İlçe nüfusunun geçen yıllara göre %7 azaldığı görülmektedir. Bu azalmanın sebebi de 2007 Yılı Nüfus sayımının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre yapıldığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunun sebebi de genç nüfusun İlçe ve hatta İl dışına çalışmak amacı ile göç etmesidir. İlçemiz verimsiz arazi yapısından ve sanayileşmenin olmamasından dolayı büyük şehirlere göç vermektedir.


  ---------- Mesaj Eklendi 02:53 AM ----------

  Coğrafi Konum

  Yığılca ilçesi kuzeyde Zonguldak ili, doğu ve güneyinde Bolu ili, batısında Düzce ili, kuzeybatısında Akçakoca ilçesi ve güneybatısında Kaynaşlı ilçesiyle çevrilidir.

  İlçe İl’ in doğusunda kızıltepenin(keltepe) güneybatı eteklerinde melen kıyısında kurulmuştur. İlçe toprakları, genel olarak dağlıktır. Vadilerden akan suların en önemlisi Melen Çayı’dır. Yağış alanı 250 m2 kadar dır. En yüksek akım Nisan’da 230 m3/sn en düşük akım Ağustos’ da 2.3 m3/sn dir. Yığılca’nın içinden geçer Hasanlar Barajı’na dökülür. Dağlar sık ormanlarla kaplıdır. Vadilerde ekime elverişli bereketli topraklar olduğu gibi, bitki örtüsü de, Karadeniz iklimine uygun olarak sık ve yeşil orman türleri halindedir.

  İl merkezine 33 km'lik devlet karayolu ile ulaşılır. Yedigiller Milli Parkı ilçeye 38 km.lik mesafededir stabilize yolla ulaşılır. Zonguldak İli Alaplı İlçesine 32 km, Bolu İline orman içinden yolu mevcut olup ulaşıma elverişli değildir.

  kaynak yığılca belediyesi resmi web sitesi
   

Bu Sayfayı Paylaş