Trabzon 1987 Kültür Sanat Yıllığı

Tartışma 'Kitap' içinde başlatan eren61, 25 Haz 2014.

 1. eren61

  eren61 Ünlü Üye

  [​IMG]

  ÖNSÖZ
  “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın do* ğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü” diye tanımlanır kültür. Ve Büyük Atatürk’ün dediği gibi "Cumhuriyetimizin temeli kültürdür.” Çünkü her ulus gibi, bizi de ayakta tutan, bir arada tutan, maddi ve manevi özelliğimizi oluşturan kültürdür/kültürümüzdür. Duyuş ve düşünüşteki birliği sağlayıcı davranışlarımızı belirleyen,bizden önce yaratılan ve bizim yarattığımız düşünce ve sanat varlıklarını kapsayan kültürümüz bize/ulusumuza dünya ulusları arasında saygın bir yer açar. Bu yüzden, kültürümüzü oluşturan ve bize “özgü” olan tüm öğeleri tanımak, bilmek, bizden sonrakilere aktarmak zorundayız.

  Oysa günümüzde, dünyadaki gelişmelere paralel olarak toplumumuz büyük bir değişme içindedir: Yaşadığımız yerler, yaşayış biçimimiz, çalışma alanlarımız, alışkanlıklarımız, düşüncelerimiz, duygularımız değişiyor... Dün, “hasırın ardını gurbet” bilirdik, bugün “gurbet vatanımız oldu.” Dün, doğduğumuz yerde doyar-dık, bugün doyduğumuz yerlerde yaşıyoruz. İnsanımız doğduğu (hiç değilse ana-babasının doğduğu) köylere, kentlere sığmıyor, oralarda barınamıyor: Büyük kentlere, hatta yurt dışına göç ediyor. Bu durum gündeme kimliğimizi, özelliğimizi, karakterimizi oluşturan kültürel öğelerden uzaklaşmayı, doğal ve toplumsal çevremize egemenlikte zayıflamaları getiriyor. Başka kültür değerlerinin etkisine, aşındırmasına “maruz” kalıyoruz. Bazılarımız kimlik bunalımına, yurt dışında yaşayanlarımız kültür şokuna giriyor. Bu sorunu aşmanın yolu “bilmek”ten geçer: Kültürümüzün bütün öğelerini çok iyi bilmek, duymak (hissetmek), yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Bilgilenerek; toplumsal duyuş ve düşünüş birliğimizi sağlayan davranışların, düşünce ve sanat ürünlerinin tümünü kapsayan kültürümüzü
  öğrenerek aşabiliriz karşılaştığımız sorunları. Donanarak. Kültürümüzü bilmeden başkalarını anlayamayacağımız gibi, gerektiği yerde kendimizi de anlatamayız. Donanımsız girdiğimiz her savaşı yitirmeye mahkûmuz.

  İşte bu yüzden, kültürümüzün bütün öğelerini tanımak; köklerini, nerden gelip nereye gittiğini bilmek; bildiklerimizi hatırlamak/canlı tutmak zorundayız.

  Elinizde tuttuğunuz bu TRABZON 87 Kültür-Sanat Yıllığı, böyle bir gereksinmeden doğdu. Yöresel kültür değerlerimizin, sanat ürünlerimizin, asıl kimliğimizi oluşturan öğelerin çağın aşındırıcı; günümüzün yaşama ve çalışma koşullarının un uttu ruc u/bozucu etkilerinden korunması amacıyla hazırlandı bu Yıllık.

  17 yıldan beri İstanbul'daki Trabzonlulara hizmet sunan Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, bu ve bundan sonra yayımlayacağı yıllıklarla yöre kültürümüzün ulusal kültürümüz içindeki yerini/katkısını belirleme ve giderek bu katkıyı artırma;Karadeniziilik(daha dar anlamdaTrabzonluluk)ruhunun ardında yatan kültür ve sanat birikimini ortaya çıkarma/hatırlatma karar ve azmindedir. Her şeyin en iyisine layık Trabzonlulara ve Türk ulusuna, bundan sonra da, bu yolda hizmete devam edeceğiz.

  Mimari özelliklerimizden türkülerimize, tarihimizden ekonomik yapımıza, edebiyattaki yerimizden şenliklerimize, yöremizin değerlerinden halkoyunlarımıza birçok konuyu içeren bu çalışmanın bizlere bildiklerimizi/duyduklarımızı, anılarımızı tazeleme imkânı vermesi yanında, yöremizin zengin kültür ve sanat değerlerini genç kuşaklara tanıtma ve iletme gibi bir yararı da olacağı kanısındayım. Ayrıca Yıllık’ın birçok bilginin topluca bulunabileceği - bilimsel ağırlığı olan - bir başvuru kitabı işlevini de göreceği açık biçimde anlaşılmaktadır.

  1988’de yayımlanacak yıllığımız da, zengin bir içerikle hazırlan maktadır: Bu yıllıkta ele alınamayan veya üzerinde yeterince durulamayan konulara ikinci ve daha sonraki yıllıklarımızda yer vermeyi amaçlıyoruz. Hazırlanmakta olan TRABZON 88 Kültür-Sanat Yıllığı’nda, Trabzon’umuzun her alanda yetiştirdiği ünlülere/değerlere geniş bir yer ayırabileceğiz. Her konuda her öneriye açığız.

  Elinizde tuttuğunuz bu TRABZON 87 Kültür-Sanat Yıllığı’nı özverili bir çalışmayla hazırlayan TRT prodüktörü Alâettin Bahçekapılı’ya,Anadolu Sanat Yayınları yönetmeni İ. Gündağ Kayaoğlu’na ve Dr. Mustafa Duman’a şahsım ve bütün Trabzonlular adına teşekkür eder, hazırlamakta oldukları öteki yıllıklarımızda da bu başarılı ve uyumlu çalışmalarının devamını dilerim.

  Bütün Trabzonlu hemşerilerime ve Trabzon’u sevenlere, Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu adına sevgiler, saygılar sunarım.
  Ergun Gürsoy
   
 2. eren61

  eren61 Ünlü Üye

  SUNUŞ
  Bizde “yıllık” yayımlama geleneği Tanzimat’tan sonra başlamıştır. O zaman sa^ name denilen yıllıkların ilki 1847’de devlet tarafından yayımlanmıştır.1918 yılına kadar 68 Devlet Salnamesi çıkmıştır. Bunun yanında, bugün herbiri vazgeçilmez birer kaynak olma niteliğini koruyan yüzlerce Vilayet Salnamesi de bu geleneği pekiştiren yıllıklar olarak yayımlanmışlardır. Bu arada çeşitli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar da Salname, Nevsal, Almanak adları altında yıllıklar çıkaragelmiş-lerdir. Cumhuriyet’in ilanından sonra, 1929,1930,1945,1946,1973,1975 ve 1983 yıllarında Devlet Yıllıkları yayımlanarak gelenek sürdürülmüştür. Ayrıca, 1967 ve 1973 yıllarında her vilayette çıkarılan İl Yıllıkları Vilayet Salnameleri’nin bir devamı niteliğindedir.

  İlk Trabzon Vilayet Salnamesi’nin çıkış tarihi 1869’dur. Toplam 22 adet olan bu yıllıkların sonuncusu 1904 tarihini taşır. Hangi alanda olursa olsun, Trabzon’la ilgili bir araştırmanın kaynakları arasında Trabzon Salnameleri’nin yerinin ve öneminin büyük olduğuna, olacağına inanıyoruz.

  Bu inançtan yola çıkarak Trabzon’87 Kültür-Sanat Yılltğı’nı yayma hazırlarken, kültür ve sanat ağırlıklı olmasına, bu alanda-kaynak oluşturacak çalışmaların daha çok yer almasına özen gösterdik. Özgün ürünlerin yanında, yayımlanmış olup da ulaşılması güç kaynaklarda kalmış bazı önemli yazıları da bu yıllık çatısı altında toplamaya gayret ettik. Şiir bölümünün de Trabzon şiirleri ağırlıklı bir güldeste olmasına çalıştık.

  Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nce önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi düşünülen bu yıllık, Trabzon’daki yüzyılı aşkın yıllık geleneği zincirinde bir halka olabilirse kendimizi mutlu sayacağız.
  Yayın Kurulu

  Kaynak : karalahana.com
   

Bu Sayfayı Paylaş