Samsun'da Onbeş sene Yazar: Hasan Umur

Tartışma 'Kitap' içinde başlatan eren61, 25 Haz 2014.

 1. eren61

  eren61 Ünlü Üye

  [​IMG]

  BAŞLARKEN
  Birinci Büyük Harbin büyük felâketlerinden olan, düşman istilâsına bizim Of kazası da uğramıştı. On üç nüfus ailemle -kardeşim İsmail Umurdan başka yardımcım olmadığı halde- baba ve dedelerimizin asırlarca doğup yaşadıkları ve yaşadığımız güzel köyümüzü, evimizi ve her şeyimizi bırakarak Karadeniz sahili boyunca bir çok dem ve ıstırap görüp geçirdikten sonra güzel Samsundan da geçerek elli üç günde Bafra’ya varmıştık. Birinci merhalemiz olan Bafra’da maceralarla dolu hicret senelerimizi geçirdikten sonra mukadderat, bizi son merhalomiz olan Samsunda yerleştirdi ve Samsun ikinci vatanımız oldu. On beş sene Samsun’un muhterem halkının teveccühlerine mazhariyetim neticesi olarak memleketin muhtelif işlerinde intihapla kabullendiğim vazifelerdeki çalışmalarım her ne kadar hatırlanacak derecede ehemmiyeti haiz değillerse de benim gibi bütün varlığını, kudretini köyden alan bir köylü çocuğu bulunmam dolayısile bu kadarcık olsun kendime göre olan, kıymetini bir hatıra olarak benden sonraya bırakmayı düşünüyordum. Lâkin mezkûr çalışmalarıma dair olan hatıraları derleyip toplamak ve neşretmek işir bazı maniaların zuhur ve tevali etmesi dolayısile teehhura uğramıştı. Ancak şimdi, zaman fırsat yüzünü bana karşı müsait c-evirmesinden faydalanarak şu küçük hatıramı neşrediyorum. Kitabım küçükse de ben de büyük değilim.

  Güzel Samsun'da on beş senelik müşahedelerimi hâtıra olarak kayda çalışırken okuyucuların istifade edebilecekleri Vak’aları mümkün olduğu kadar gözonünde tuttum. Böyle olmakla beraber yine istifadeli gördüğüm bazı noktalara cU> '■ (hatıralarımın haricinde) miitalealar ilâve ettim. Kusurlarım Tardır. Kusursuz mekânı olmayandır. Hepimizin kusurlarını af knyursun. 13 -11 - 1946

  Kaynak : Karalahana.com
   

Bu Sayfayı Paylaş