Of Tarihi: Vesikalar ve Fermanlar Yazar: Hasan Umur, 1951

Tartışma 'Kitap' içinde başlatan eren61, 25 Haz 2014.

 1. eren61

  eren61 Ünlü Üye

  [​IMG]

  ÖNSÖZ
  Yazmış olduğum (Of ve Of Muharebeleri) adlı kitabımın« tarih bölümünde, kazamız hakkında vermiş olduğum bilgilerin kifayetsizliği ve vesaika dayanmıyan bazı mütalâalarımın hakikatim alâkalarının şüpheli olduğu, beni daima huzursuzluğa düşü-jByoftiu.

  Hemşehrilerime biraz daha geniş bilgi verebilmek ve şüpheli olan noktaların hakikate tetabuk derecelerini anlayabilmek için çareler düşündüm ve nihayet İstanbul'da Başbakanlık Arşiv Dairesinde bu hususta araştırmalar yapabilmek için teşebbüse giriştim ve muvaffak olarak işe koyuldum. Bu suretle (Of Tarihi) hakkın-daki kitabım meydana gelmiş oldu.

  70 senelik bir yaşın yükü altında bulunduğum halde yüzlerce cilt eserleri yorulmadan, sönmez bir aşkla, tetkik edecek değerli hemşehrilerime hediye etmek istediğim bu kitab, havi olduğu bilgiler bakımından, nâçiz şahsım gibi, zamanın nisyan tozları altında örtülü kalmiyacağını ve uzun asırlar boyunca Oflu ve Çaykarah vatandaşlarım bu kitapla, kazamızın tarihî bakımından, her zaman taze meyvalar gibi dvma$*\ax\m besUyecekiermi ve \»u âciz ve fâniyi de Hayr ile yâd edeceklerini umarım.

  * 1* *

  Bu tarihten 42 sene evvel hocam merhum demişti ki: Yunan hükemasından meşhur Aristo, demiştir ki: Bu tarihten (Aristo’nun yaşadığı tarih. Milâttan evvel 331) yirmi a«ır sonra, küçük bir aralıktan dünyaya bir bakabilsem, neler görürdüm, neler görürdüm.

  Evet, Aristo bugün dünyaya gelecek olsa; ilmin, fennin harikulade -terakkisine karşı, şüphesiz hayretler içerisinde kalacağın-dan başka, kendisinin meydana koymuş olduğu birçok nazariye-lerinin, miisbet ilimler karşısında nasıl eriyip gittiklerini görerek, hayal sukutuna uğrardı. Ancak (birinci boca) unvanını kazanmış olan bu büyük filozof, henüz dünyanın ilim kürsülerinde, namının saygı ile anıldığını görmekle de az gurur duymazdı.

  Evet, Aristo'ya, gelecek zamanı görebilmek için küçük bir aralık verilmemiştir. Zira gelecek zaman, ölüm kadar karanlık bir perdenin arkasındadır. Buna karşı — büyük kudret ve kabiliyetine rağmen — insan dimağı lal ve. ebkem olmasa, biz de ölüm perdesinin arkasında bu tarihten iki bin sene sonra neler olacağını derin bir iştiyakla bilmek isterdik, lâkin heyhat!..

  Perdenin arkasın görmeğe yol yok,

  Bu karanlık yerde ne var, bilen yok,

  Dünyayı dolaştım, aradım, sordum;

  Eyvah, efsaneli yolu bilen yok.

  Lâkin Aristo'nun zamanını ve daha eski ve yeni zamanlan görebilmek için bize geniş bir pencere açıktır, .nedir o? Tarih...

  Bu mukaddimeyi görüp de eski Yunanlıların veyahut Firavunlar devrindeki ehramların veya- Bâlebek vâ harabelerinin ve-yahut Asur ve Geldanîlerın veya Sultanahmed meydanındaki yılanlı sütunun, tarihlerinden bahsedeceğim sanılmasın. Ben, vatanın küçük bir köşesi olan. Of kazasının tarihinden bahsetmek suretiyle vatandaşlarımın ellerine, maziye doğru beş yüz senelik bir mesafeyi gösterebilecek bir dürbün veriyorum: Fatih Sultan Meh-med, Of kazasını fethetmiştir (864). Bu tarihten zamanımıza doğru Of’ta İrimler vardı, dürbün önünüzdedir, bakınız.

  İstanbul, Maçka, 1951
  HASAN UMUR

  Kaynak : karalahana .com
   

Bu Sayfayı Paylaş