Mengen Pazarköy Beldemiz

Tartışma 'Bolu' içinde başlatan Gülcan, 16 Nis 2009.

 1. Gülcan

  Gülcan Yönetici Yönetim Ekibi

  BELDENİN TARİHÇESİ

  Mengen ve çevresinin tarihi çok eskilere dayanmakta ve Bolu tarihi ile eşit olduğu sanılmaktadır.Bu bölgeyi M.Ö. 74 yılında Biritanya Kralı IV. NİKOMEDES Romalılara devretmiştir.Romalılardan sonra da bölgeye Bizanslılar sahip çıkmışlardır.
  İçinde yaşadığımız Mengen bölgesini bize kazandıran Selçuklular ,Candaroğulları ve Osmanlılardır. Mengen isminin nereden geldiği ve bu ismi ne zaman aldığı hususunda bir kesinlik yoktur. Ancak bazı kaynaklar da yörenin yerleşim yeri isimlerinin değişikliği gösterilirken , “dengen” isminin Candaroğulları ve Osmanlılardan kaldığını görmekteyiz.Mengen ve çevresinin l395 yılında Gerede ile birlikte Osmanlı topraklarına katıldığı anlaşılıyor.

  Kaynaklarda l453 de İstanbulun fethedilmesi hadisesinin B olu bölgesinde sevinçle karşılandığı zikrediliriken l46l de Fatih Sultan Mehmed’ in Amasra hakiminin cezalandırılması amacıyla çıktığı seferin güzergahı sayılırken de Bolu ve Hızırbey ile Mengen yolunu takip ettiği belirtilmekete ve sık ormanların ilerleyişe engel teşkil ettiği zikredilmektedir.Yavuz Sultan Selim devrinde ve l5l9 da Bolunun teşekkül ettiği sancaklar sayılırken Mengen’ inde ismi geçmektedir.

  Diğer yandan l940 yılında muhassıllığın alınması hususunda Gümrükçü Osmanpaşazade Ethem beyin Mengen muhassıllığını aldığı zikredilmektedir.Bu arada önemli bir hususuda belirtmek gerekir. KAYNAKLARDA GEÇEN MENGEN BUGÜNKÜ İLÇE MERKEZİ OLMAYIP PAZARKÖY BELDESİ VE BUGÜNKÜ MENGEN’İ DE İÇİNE ALACAK ŞEKİLDE O ÇEVRENİN ADIDIR.
  15. yüzyıl başında ve Yıldırım Bayazıt zamanında Anadolunun bütün kuzeybatı kısmı Osmanlı idaresine girmiştir. Ankara ve Timur istilasından sonra Bolu havalisi İsfendiyaroğullarının tecavüzüne uğramış ise de II. Murat zamanında tekrar Osmanlı idaresine geçmiştir.İlçenin GÜNEYHİSAR ve TOPYAZI denilen mevkiilerindeki yer altı mağaraları NAZIRLAR köyü yakınlarındaki tarihi kalıntılar , bu yörenin tarihinin çok eski devirlere uzandığını göstermektedir.
  İlk Türk aşiretinin önce Mengen’in güneydoğusundaki EĞRİOVA yaylalarına geldiği fakat buranın yüksek rakımlı olması nedeniyle barınmalarına elverişli bulunmadığı kendilerine daha müsait olan Mengen deresi içlerine yayıldıkları tahmin edilmektedir.İki koldan hareket eden kabilelerden bir kısmı şimdi KÖSEKADILAR adını taşıyan mahallenin içine ve civarına yerleşmişlerdir.Diğer ikinci kol ise buradan 3 kilometre mesafedeki ALİBEYLER ve o zamanki adları ile ODABAŞILAR, MUKAYYİD, KABASALİH, DEMİRCİHORASAN, YILKAN KARACA, HASANBAŞLAR VE KÜÇÜKHASAN adları altında bugünkü bucak merkezi civarına yerleşmişlerdir.
  Mengen ilçe olmadan önce Rumbeyli ve Beşler olmak üzere iki mahallesi ile PAZARKÖY beldesine ,PAZARKÖY’ de Gerede’ ye bağlı bulunmaktaydı.Rumbeyli mahallesi daha sonra Türkbeyli’ ye dönüştürülmüştür.
  Mengen’i tarihçesi ile ele aldığımızda, dört bölümde incelemek daha doğru olur.
  1) İLKDEVİR
  2) VOYVADALIK DEVRİ
  3) NAHİYE DEVRİ
  4) KAZA DEVRİ

  1)İLKDEVİR : M.Ö. 74 Yılında Britanya’dan önce Roma’ya daha sonrada Bizans’ a geçen bu bölge 1395 de Osmanlı’lara geçer ve Gerede’ ye bağlanır.Mengen l8l2 yılına kadar Gerede’ nin geçirdiği yönetim devrelerine ortak olur.İdari tarihçeye göre birkaç bey tarafından idare olunduğu belirtilmektedir.Bu beyler Konak köyünde KOLÇAKPAŞAOĞLU MİRİALİ, “ PAZARKÖY “ DE ALBAŞOĞLU ve Susuz köyünde FEYZULLAHAĞADIR.

  1829 Tarihine kadar Mengen 9 divandan teşekkül etmekteydi .
  1) Kavurgalar Divanı ( Beşler, Rumbeyli, Konak, Hacıahmetler )
  2) Rüknettin Divanı ( Rüknettin,Demirciler,Dereköy, Teberikler, Kavacık, Sazlar)
  3) Çıbık Divanı ( Çubuk,Kıyaslar, Akveren)
  4) Bürnük Divanı(Bürnük, Çırdak, Karaisak )
  5) PAZARKÖY DİVANI ( Şeyhler, PAZARKÖY, Düzağaç, Akinek
  6) Nazırlar Divanı ( Nazırlar , Düzköy )
  7) Yörükler Divanı ( Kuzgöl, Sazlar, Yörükler )
  8) İlyaslar Divanı (İlyaslar, Karaşeyhler, Sarıkadılar, Çayköy )
  9) Seyre Divanı (Seyre, Alibeyler, Karandı, Arak, Karacalar.)
  2) VOYVADALIK DEVRİ : ( 1861-1869) 19.Yüzyıl başlarında bütün Anadolu’ da olduğu gibi Bolu ve çevresinde de halkın huzuru kalmamıştır.Bu nedenle devletçe yeniden bir teşkilatlanmaya gidilmiştir.Bu bağlamda Mengen ‘ de yeniden kurulan Bolu- Viranşehir birleşik mutasarrıflığı vardı.Bunların yönetimi halk tarafından seçilen ayanlar tarafından yapılırdı. Bolu mutasarrıflığı l864 de Kastamonu vilayetine bağlandı.Bu arada Bolu’nun da bağlıları Mengen ile birlikte 3l ‘ e ulaşmıştır.

  3)NAHİYE DEVRİ : (1870-1948) Bolu’ ya bağlı olan kazalar 1870 yılında beşe inmiştir.Bunlardan biride Gerede’ dir.Mengen’in statüsü ise Ğerede’ ye bağlı bucak konumundadır.1878 devlet salnamesine göre Gerede Kastamonu vilayetine bağlı Bolu sancağının bir kazasıdır.Gerede’ye bağlı nahiye olarak sadece Mengen görülmektedir.

  PAZARKÖY BELEDİYESİ : Pazarköy beldesi Batı Karadeniz bölgesinde yer almaktadır.Doğuda Eskipazar ilçesi ,Batıda Mengen ilçesi ,Kuzeyde Zonguldak ile Güneyde Gerede ilçesi ile çevrilidir.Deniz seviyesinden 742 metre yüksekliktedir.Beldemizin içinden Mengen çayı geçmektedir.Bitki örtüsü orman olup,çevresinde yaylalar, göletler,piknik yerleri ve soğuk suları ile doğadan hoşlananların vazgeçemediği görüntülerle doludur.

  Pazarköy bucağında l990 genel nüfus sayımında 2400 nüfus olduğu tesbit edilerek 7 Şubat 1992 tarihli resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Belediye kurulmasına karar verildi.
  07 Haziran l992 tarihinde yapılan ara seçimle ilk defa Belediye başkanlığı seçimi yapıldı.İlk belediye başkanımız olarak Mehmet Ali TUNCER 2 dönem belediye başkanlığı yapmıştır.28 Mart 2004tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimi sonucunda ise Ramazan ALBAŞ seçimi kazanarak Belediye başkanlığı görevine başlamıştır.
  Beldemizde şu anda KÜLTÜR ve PAZARBAŞI olmak üzere iki mahalle bulunmaktadır.
  2400 olan nüfusumuz 1997 yılında yapılan nüfus sayımında 18ll ‘ e gerilemiş ise de 2000 genel nüfus sayımında nüfusumuz tekrar 25l5 ‘ e yükseltilmiştir.Şu anki nüfusumuz 25l5’ dir.
  Belediye teşkilatımız belediye başkanı başta olmak üzere 9 adet meclis üyemizden teşekkül etmiştir.
  Belediyemizin 2004 yılı tahmini bütçesi 600.000.000.000. Tl. olarak bağlanmıştır. İmar planı tasdik safhasındadır. İçme suyu eski şebekeden sağlanmaktadır. Kanalizasyon yetersiz olup, yenileme çalışmalarına başlanılacaktır.
  Belediyemizin şu anda personel durumu olarak 15 adet memur kadrosu mevcut olup, bu kadrolarımızın 3 adedi doludur. Bunlarda Başkatip, Tahsildar, Zabıta memuru kadrolarıdır.
  Bunun yanında 6 adet de vizeli mevsimlik işçimiz bulunmaktadır.Tüm belediye hizmetlerimiz bu mevcut personelimiz ile yürütülmektedir.

  ARAÇ DURUMUMUZ : 1 adet hizmet otomuz, 1 adet itfaiyemiz, 1 adet arazözümüz, 1 adet servis otobüsümüz, 1 adet damperli kamyonumuz, l adet çöp traktörümüz, l adet kepçemiz mevcuttur.

  Belediyemiz şu anda gerekli birimlerini oluşturarak kendi hizmet binasında halkımıza en iyi şekilde gereken her türlü hizmeti vermektedir.
  YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALARIMIZ :

  -1998 yılında meydana gelen büyük sel felaketi sonrasında beldemizin içinden geçmekte olan sel önleme kanalı tamamen tahrip olmuştu.Belediyemizin yoğun muracatları ve girişimleri neticesinde TEFER Projesi kapsamında bu sel önleme kanalı yeniden daha güvenli bir şekilde ıslah edilmiştir.Beldemiz bu sayede sel tehlikesinden tamamen kurtulmuştur.
  -Bolu valiliğimizden alınan boru yardımı ile birlikte belediyemizin kendi imkanları ile Alibeyler köyü Kısıkkaya mevkiindeki 5 kilometre mesafede bulunan bir kaynaktan yeni bir içme suyu getirilerek içme suyu problemimiz büyük ölçüde çözülmüştür. Getirilen bu içme suyu için yeni bir depo yapımı konusundaki yardım taleplerimiz devam etmektedir.
  -2002 yılı içerisinde içme suyu isale hatlarımızın ve mevcut kanalizasyon şebekelerimizin genel bir tamir ve bakımı yapılmıştır.Beldemizin yeni kurulan bazı yerleşim birimlerine de içme suyu hattı ve kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.
  -Beldemizde 13-14 temmuz 2002 tarihleri arasında geniş bir katılımla 2. PAZARKÖY BELDESİ YAYLA ŞENLİĞİ etkinlikleri düzenlenmiştir.
  -Belediyemizde mevcut itfaiye aracı ve arözöz için birinci kısım olarak KAPALI GARAJ İNŞAATIMIZ tamamlanmıştır.
  -Beldemiz gençleri için Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından Belediyemiz önderliğinde bina tahsisi de yapılarak Makine nakışı kursu devam etmektedir.
  -Yine beldemiz gençleri ve öğrencilerimiz için belediyemiz hizmet binasında tahsis edilen bir salonda periyotlar halinde bilgisayar kursları düzenlenmektedir.
  -Mengen-Pazarköy-Eskipazar karayolumuz yeniden asfaltlanarak daha güvenli bir şekilde trafiğe açılmıştır.
  -Belediyemizin kuruluşundan itibaren yapılan çalışmalarda konut yapımı için beldemizin kendi arsası bulunmadığı tesbit edilmiş ve bu yönde arsa üretme çalışmalarına başlanmıştır.İlk etapta mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait olup, beldemiz imar planları içedrisinde kalan ve şu anda atıl durumda bulunan bir alanda imar planı değişikliği yapılarak konut yapımı için arsa üretimi sağlanacaktı.Ancak yapılan bu plan değişikliğine Mengen Orman işletme Müdürlüğü tarafından yürütmenin durdurulması isteği ile dava açılmış ve bu dava SAKARYA 1. İDARE MAHKEMESİNDE halen devam etmektedir.Beldemizin gelişmesi yönünde çok ihtiyaç duyulan bu alan için belediyemize gerekeli olan bürokratik yardımların yapılmasını istiyoruz.Bu konuda her türlü çalışmalarımız devam etmektedir.

  -Belediyemiz şu anda mevcut servisleri itibariyle bilgisayarlı sisteme geçmiş bulunmaktadır..
  -Beldemizde T.C. ZİRAAT BANKASI ‘ nın ATM (Para çekme makinesi) mevcuttur.Beldemiz ve civar köylerde yaşayan emeklilerimiz ve çalışanlarımız bu makine sayesinde emekli aylıklarını ve maaşlarını daha rahat alabilmektedir.
  -Belediyemizin yoğun müracaatları neticesinde beldemize TURKCELL tarafından kurulan verici sayesinde cep telefonları ile görüşme imkanı sağlanmıştır.Şu anda kesintisiz olarak cep telefonu ile görüşme imkanı mevcuttur.
  -Beldemizde belediyemiz tarafından kurulan uydu antenleri sayesinde 5 kanal üzerinden televizyon yayanları izlenebilmektedir.
  -Beldemizin girişinden itibaren , ATATÜRK caddemiz çarşı merkezini de kapsayarak çıkışına kadar beton parke ile kaplıdır.

  alıntı​
   

Bu Sayfayı Paylaş