Düzce Gümüşova Hakkında Bilgi

Tartışma 'Düzce' içinde başlatan Gülcan, 21 Nis 2009.

 1. Gülcan

  Gülcan Yönetici Yönetim Ekibi


  Gümüşova Hakkında Bilgi

  1 – TARİHİ VE İDARİ YAPISI :

  Gümüşova İlçesi 1321 yılında Osman Bey'in silah arkadaşı Konuralp Gazi tarafından Düzce ve Üskübü ile birlikte fethedilmiştir. Bu bölge yerleşim yeri olarak Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren kullanılmaya başlanılmıştır. Daha sonra bu bölge büyük askeri yararlılıklar gösteren Davut Paşa'ya Fatih Sultan Mehmet tarafından tımar olarak verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ordusunda bulunan hayvanların kışlaklıyacağı ahırların Gümüşova'da yapılması sebebiyle Kışla adını almıştır.

  Kışla'ya 19.yy.sonunda Bolu sancağına bağlı bir İlçe olarak tüzel kişilik kazandırmışlardır. Birinci Dünya Savaşı esnasında Kışla işgale uğramıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında cereyan eden Düzce isyanları ,yoğunluk ile bu bölgede etkisini göstermiştir. Daha sonra bu isyanlar Ali Fuat CEBESOY ile Fevzi ÇAKMAK tarafından önlenmiştir.

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE ;

  Kışla 1927 yılında nahiyelik sıfatını kazanmıştır.1936 yılında da Jandarma Karakolu kurulmuştur.Kışla’da 1963 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuştur. Kışla Belediyesi 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanun ile Cumayeri Belediyesi ile birleşerek Cumaova İlçesi ve Belediyesi adını almıştır . Ancak daha sonra 27.12.1993 tarih ve 3949 sayılı kanun ile Cumaova İlçesi Cumayeri olarak isim değiştirmiş ve Gümüşova adı altında yeni bir İlçe kurulması hükmü getirilmiştir. 27.03.1994 seçimlerinden sonra Gümüş ova Belediye teşkilatı yeniden kurulmuştur.12.09.1994 tarihinden itibaren Gümüşova Kaymakamlığı ve diğer birimlerin teşkilatlanması başlamıştır. İlçemizde Adliye teşkilatı hariç tüm birimler kuruluş işlemlerini tamamlamışlardır.


  2 - COĞRAFİ YAPISI :

  Gümüşova İlçesi D-100 Kara yolu üzerinde bulunmaktadır. İlçe Bolu İline 62 Km. Düzce İline 18 Km. mesafede olup, Düzce ovasının bitişiğindedir. Sakarya İli sınırında bulunan İlçenin Sakarya İli Hendek İlçesine mesafesi 18 Km.dir. Gümüşova İlçesinde tipik bir Karadeniz iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak ve yağışlı , kışları serin ve yağışlıdır. Gümüşova İlçesinin yüzölçümü yaklaşık 9000 hk. Olup, rakımı 128 dir. Özellikle ilkbahar ve sonbahar da sis oranı yüksek olup oldukça zengin sayılacak bitki örtüsüne sahiptir. Avlanmanın serbest olduğu zamanlarda Melen çayında az ölçüde balık avcılığı yapılmaktadır. Bitki örtüsü fındık,çay ve diğer kayın,ceviz gibi Karadeniz iklimine has bitki dokusuna sahiptir.

  3- NÜFUS DURUMU :

  İlçemizin,İlçe merkez Nüfusu 2000 genel Nüfus sayımına göre 12.103 dür. Köyler nüfusu da 5.940 olup, Toplam Nüfus 18.043 dür. Nüfusun 1/3 ‘ü kırsal alanda ikamet etmektedir. İlçe halkı Türkçe konuşur. Ancak bazı köylerimizde Abaza ve Çerkez lehçesi konuşulmaktadır. İlçe ve köy merkezlerinde Nüfusun tamamı İslam Dinine tabidir.
  En son Nüfus sayımına göre merkez ve köylerin nüfusu Ek- 1 çizelgededir.

  4 - EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU :

  Cumhuriyet öncesi her yerde olduğu gibi İlçemizde de eğitim medreselerde yapılmakta idi.İlçemizde ilk defa okul 1930 yılında yapılmıştır.1963 yılında bu okul yıkılarak yerine lise yapılmıştır.
  İlçemizde basım evi, tiyatro ve sinema yoktur. Gümüşova İlçesinde okuma yazma oranı %95 dir.
  Kültürel faaliyetler Belediye Düğün Salonu, Öğretmenevi ve Belediye aşevinde icra edilmektedir.

  İlçemizin sosyo kültürel yapısı Manavlar (Yerli), Karadeniz yöresinden gelenler Balkanlardan gelen Muhacirler ile Kafkasyadan gelen Abaza ve Çerkez vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

  Her kesim kendine has örf ve adetlerini devam ettirmekte ve bu yönüyle İlçemiz geniş bir kültür dokusuna sahip olmaktadır.

  6 - EKONOMİK DURUM :

  a. Ekonomik Hayatın Gelişimi:

  İlçenin ekonomik açıdan gelişimini inceleyecek olursak Osmanlı döneminde ordunun kışlak olarak kullandığı bölge ve bir çeşit geçiş bölgesi olması sebebiyle o dönem ticari açıdan faal olan ve sonraları orman ürünleri açısından etkinlik gösteren bir gelişim izlemiştir.
  Cumhuriyet döneminde ise tahrip edilen orman arazilerine açmalar neticesinde fındık dikimi yapılmış olup,İlçenin zirai ve ticari gelirinin % 70 ine fındık üretimi gelirleri kaynak sağlamaktadır.
  D 100 karayolu üzerinde bulunan dinlenme tesisleri otoban girişinin açılması sebebiyle büyük zararlara uğramış bir kısmı kapanmış ve üç adedi ise kamyoncular konağı olarak hizmet vermektedir. Küçük esnaf ve sanatkarlar İlçe düzeyinde hizmet verecek seviyededir. D-100 karayolunun işlek olması İlçeye ekonomik katkıda bulunmaktadır.
  Düzce ovasının bitişik kısmında kalan 4 köyümüzde tütün ve pancar üretimi yapılmaktadır.

  b.Sanayii :

  İlçemizde 5 adet Fındık Fabrikası,1 adet Ambalaj Fabrikası, 1 adet aktif olmayan Aliminyum Fabrikası bulunmakta idi. Bunların bir tanesi entegre fındık fabrikasıdır.
  2004 yılında çıkarılan 5084 Sayılı İstihdamın Arttırılması yönündeki
  teşvik kanunundan sonra gelişen sanayi : İl gelişim ve çevre düzeni
  planlarında İlçemizin sanayi alanı olarak belirlenmesinden sonra, ilgili teşvik kanunu çerçevesinde;

  1- Onur Plastik Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti.
  2- Uluslu Aliminyum
  3- Ova Tekstil Tic.Ltd.Şti.
  4- Tuval Tekstil Tic.Ltd.Şti.
  5- Adyton Büro Sistemleri Ltd.Şti.
  6- Confetti Halı San.Tic.Aş.
  7- Boncuk Triko Tic.Ldt.Şti.
  8- Dendro Parke San.Tic.Aş.
  9- Uçak Makine Tic.San.
  10- Gönenç Aliminyum Prf.San.
  11- Gerd- Wolf Makine San.
  12- Roder Yapı Sistemleri San.
  13- Jaws Gıda San. Tic.Aş.

  Yatırımları gelmiş yaklaşık 1200 kişilik yeni istihdam alanları açılmış ve bu yöndeki çalışmalar devam ettirilmektedir. Ancak; bu alanda plan ve programlar dışına çıkmadan ve çevre ile uyum içerisinde olunmasına azami dikkat gösterilmektedir.

  c.Tarım ve Hayvancılık :

  Tarım ürünlerinde fındık birinci sırada olup,bunu mısır,buğday,tütün ve pancar izlemektedir. İlçemizin kültür arazisinin % 80’ i engebeli % 20 si düz ve taban arazidir.
  İlçemizde hayvancılık ile uğraşan çiftçi sayısı azdır. Yaklaşık olarak 4500 büyükbaş hayvan, 750 civarında küçükbaş hayvan ve 1600 kovanla arıcılık yapan çiftçilerimiz mevcuttur. İlçemizde Gümüşova Fındık Tarım Satış Kooperatifi , Gümüşova Tarım Kredi Kooperatifi, S.S. Elmacık, Yıldıztepe ve Dededüzü Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri bulunmaktadır.

  İdari Durum

  Gümüşova’nın 6 mahallesi ve 18 köyü vardır.
   

Bu Sayfayı Paylaş