Bakliyat alırken bunlara dikkat edin

Tartışma 'Pratik Bilgiler' içinde başlatan Gülcan, 5 Nis 2010.

 1. Gülcan

  Gülcan Yönetici Yönetim Ekibi

  [​IMG]

  Bakliyat en sağlıklı besin maddelerimizden. Ama onların taze olup olmadığının anlaşılması hiç de kolay değil. Reis Gıda, bakliyatın sağlıklı ve tazesini tanımanın rehberini açıklıyor. Bu ölçüler sizi uzman yapar:
  Yöresel farklılıklar, bakliyat fiyatlarında en önemli etkendir. Ülkemizdeki değişik bölgelerin ve ithal edilen ülkelerin toprak yapısı ürünün özelliklerini etkilemekte, pişme ve lezzet farklılıkları oluşturduğu gibi böcek yapma riskleri arasında da farklılık arzetmektedir. Bazı bölgelerin ürünleri dayanıksız olduğundan çabuk tüketilmesi gerekmektedir.

  Bazı bölgelerin ürünleri ise daha dayanıklıdır. Ülkemizde tüketiciler, belirli bölgelerin ürünlerini tercih etmektedir. Bakliyatta diğer önemli husus kalibre yani boylamadır, iri boyda ürünler yüksek fiyatla, küçük boyda olanlar ise daha düşük fiyatla satılmaktadır. Ufak taneli fasulyeler genellikle iri taneli fasulyelere karıştırılarak ucuza satılmaktadır.

  Ürün temizliği, tüketici memnuniyeti için dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konudur. Diğer önemli bir konu ise üretim yılıdır. Eski ve yeni ürün arasında kalite ve fiyat farkı söz konusudur, (içinde bulunulan yılda çıkarılan ürünler yeni ürün, önceki yıllara ait ürünler eski ürün'dür.)
  Eski ürünü almamaya çalışın
  Yeni ürün çıktığında doğa kanunu gereği eski ürün tüm özelliğini ve vasfını kaybetmektedir. Rengi atmakta, matlaşmakta, sertleşmekte, böceklenmekte, buruşup, geç pişmektedir. Yenildiklerinde midede gaz yapmakta ve hazmı çok zor olmaktadır. Zaman zaman pazar bulunduğundan fiyatları düşürmek için eski ve yeni ürün karıştırılmaktadır.
  Bu ürünler sağlıksızdır, ihracatçı firmalar, değişik yörelerden topladıkları ürünleri boylama yapmakta ve bunları iç ve dış piyasalarda satmaktadırlar. Oysa bu ürünler hiçbir zaman paketlenmemelidir.

  Bu sebeple bazı limanlarda bulunan satıcıların ürünlerine düşük fiyat istemelerinin sebebi aynı özellikte olmayan ve yöresel farklılıklar arzeden ürünlerin karıştırılmasıdır. Son dönemde kaynağı bu tür bölgeler olan paketli ürünler piyasaya sürülmektedir.
  Reis nasıl yapıyor?

  Reis'e gelen ürünler paketlenmeden önce belirli aşamalardan geçmekte ve tüm aşamalar kontrol edilmektedir. Önce eski, yeni, ithal ve yerli olup olmadığına bakılmaktadır. Yörelerden toplatılan ürün çuvallarının değişik bölgelerinden numuneler alınmakta ve numuneler parçalanarak karıştırılmaktadır.

  Daha sonra bilirkişi tarafından analizleri yapılmaktadır. Ürün paketlemedeki en önemli unsur, ürün tanıma bilgi ve tecrübesidir. Deney eleklerinde boy analizleri yapılarak maliyeti etkileyecek oranlara bakılmaktadır. Canlı veya cansız haşere, parazitler ve bunların parçaları veya yumurtalarının olup olmadığı, katkı maddeleri içerip içermediği kontrol edildikten sonra bunları içeren ürünler iade edilmektedir.
  Vibro Air Flotation denilen hafif tane ve taş ayırımı yapılmakta ve eleklerde elenerek boylanmaktadır. Değişik renkte olanlar el bandında el seçmesiyle ayıklanmaktadır.Tüm teknolojik imkânlar kullanılsa dahi tecrübenin ve ehil olmanın önemi büyüktür.

  Teknoloji, ürünün bölgesini, eski ve yeni ürünün lezzet farkını, ürünün kabuk atıp atmayacağını ayırt edemez. Gözle ve elle incelenerek, koklanarak, tadılarak incelenir ve böcekli olup olmadığına; eski ya da yeni ürün oluşuna taneleri kırıp bakarak karar verilmektedir.
  Bakliyatta ürünler aynı standartta, aynı boyda ve aynı çeşitte olmalıdır, irili ufaklı, farklı çeşitten tanelerde pişme ve lezzet farklılığı olmaktadır. Lezzetle ilgili konularda pişirme testleri uygulanmakta ve analiz sonuçlarının olumlu ya da olumsuz oluşuna göre ürünün alımına ya da reddine karar verilmektedir.
  Bakliyatta rutubet önemli bir kavramdır. Rutubet ölçümü yapılır ve yüksek rutubetli ürünler alınmaz. Diğer çeşitlerden karışan taneler, yabancı maddeler, bozuk taneler, kırık, çürümüş, buruşmuş ve kalburaltı tanelerin miktarı hassas terazi ile bulunur ve bu miktarın yüzdesine bakılır. Laboratuarımızda gıda mühendisimiz tarafından, üründen alınan numune üzerinde gerçekleştirilen analizlerin sonuçları kalite kontrol formlarımıza işlenir ve formlarımız belirli sürelerle saklanır.

   

Bu Sayfayı Paylaş