Amasya Evleri

Tartışma 'Amasya' içinde başlatan Şimal, 30 Oca 2010.

 1. Şimal

  Şimal Özel Üye

  Amasya Evleri

  Amasya kent dokusunun çeşitli yerlerinde, özellikle Yeşilırmak sahil şeridinde görsel bir şekilde yer almakta olan geleneksel Osmanlı Evi örnekleri Amasya mimarî yapıları içerisinde önemli bir grup teşkil etmektedir.
  Amasya evleri, daha çok 19. yüzyıla ait olup, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na istinaden Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.05.1992 gün ve 2364 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma altına alınmışlardır.
  Bu konutlar, Hımış ve Bağdadî teknikle yapılmış örneklerdir. Genellikle yan yana, bitişik nizâm olarak düzenlenmiş olan bu konut mimarisinin güzel örneklerini Yalıboyu Evleri olarak bilinen konut dokusu oluşturmaktadır.
  Yeşilırmak kenarında, tarihi sur duvarı üzerine, ahşap çatkı arası kerpiç dolgulu olarak, kırma ya da beşik çatı üzeri oluklu kiremitle örtülü bir biçimde düzenlenmiş olan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan bu evler Amasya’nın tarihsel kimliğiyle uyumlu bir görünüm arz etmektedir.
  Evler, bodrum üzeri tek kat ya da iki katlı olarak düzenlenmişlerdir. Bazı uygulamalarda birinci kat üzerinde bazı uygulamalarda ise ikinci kat üzerinde köşk olarak bilinen şahniş yer almaktadır. Genellikle avlulu ve bahçelidir. Özellikle haremlik ve selamlık tarzda düzenlenmiş örneklerde bahçe ortada kalmakta ve konutlar dışa kapalı bir görünüm almaktadır. Bu dışa kapalılık diğer konutlarda bazen yüksek bir bahçe duvarı nedeniyle karşımıza çıkmaktadır.
  Konutların ikinci kat uygulamaları genellikle dışa taşkın, cumbalı olarak yapılmakta ve bu sayede hem evin plânında bir simetri oluşmakta hem de daha fazla yer kazanmak söz konusu olabilmektedir. Özellikle Yalıboyunda tarihi sur duvarı üzerine yapılmış olan konutlarda bu durumu çarpıcı bir şekilde görmemiz olasıdır. Buradaki konut dokusu, eliböğründelerle desteklenerek dışa taşırılmış ve böylece evlerin iç mekanlarında bir genişleme meydana gelerek mekan kazanımı sağlanmıştır.
  Taşıntılar sayesinde daha çok dışa açık, geniş ve aydınlık olan ikinci katlar, alt katlara oranla daha fazla pencere uygulamasına olanak vermiştir. Pencereler daha çok giyotin pencere tarzında ele alınmış ve üçlü gruplar halinde düzenlenmiştir. Pencere önlerinde, dışarıdan bakıldığında içerinin görülmesini engelleyen ahşap kafeslikler görülür. Günlük yaşam evlerin iç mekanında, sofa (hayat) etrafında biçimlenen odalar içerisinde geçmektedir. Bu odalarda genellikle ocak, şerbetlik, yüklük (gömme dolap), raf ve sedir gibi işlevsel birimler bulunmaktadır. Ayrıca birkaç örnek dışında evlerde bağımsız bir gusülhane bulunmadığı için de bazı odalarda büyük ve geniş olarak düzenlenmiş olan yüklükler gusülhane (banyo) olarak değerlendirilmiştir. Odalar içerisinde yer alan bütün bu birimler günlük yaşamın ayrılmaz birer parçasıdırlar.
  Evlerin iç mekanları içerisinde yer alan birimler dışında bahçe ya da avlu içerisinde bulunmakta olan ve günlük hayatla bağlantılı başka birimlerde yer almaktadır. Bunlar arasında su kuyusu ve ocak ilk göze çarpan birimlerin başında gelmektedir. Hatta bazı örneklerde ekmek ihtiyacını karşılamak için fırın yapılmış olduğu da görülmektedir. Bu nedenle denilebilir ki; Amasya evlerinde gerek iç gerekse de dış mekanlarda yer alan bütün birimler arasında kesintisiz bir bağlantı söz konusu olup bu bağlantı birbirini tamamlayıcı niteliktedir.  [KAYNAK]http://www.amasya.gov.tr/http/index.asp?PageNo=413[/KAYNAK]
   
 2. Şimal

  Şimal Özel Üye

  [​IMG]

  Cumbalı olarak inşa edilmiş Tarihi Amasya Evleri…
  Yeşilırmak kıyısı boyunca uzanan Tarihi Amasya Evleri Osmanlı mimarisinin önemli bir örneğini sunar. Günümüzde ise kent yapısını güzelleştiren bir önemi vardır. Bir süre önce devlet tarafından koruma altına alınmıştır. 19. Yüzyılda yapılmış olan bu evler Hımış ve Bağdadi teknikleriyle yapılmıştır.
  Evlerin görsel olarak güzel görünmesini sağlayan diğer bir özelliği yan yana düzgün bir şekilde sıralanmış olmasıdır. Yalıboyu Evleri buna örnek gösterilebilir.


  Evler genelde 1 veya 2 katlı inşa edilmişlerdir. Bazı evlerin birinci bazı evlerin ise ikinci katından sonra köşk denilen şahnişler bulunmaktadır. Evlerin bazıları haremlik selamlık şeklinde yapılmıştır bu gibi evlerde bahçe ortada bulunur. Bahçeler ve avlular Amasya evlerinin en önemli özelliklerindendir buna rağmen bazı evlerde bulunmadığı da görülür.
  Amasya evlerinin birinci ve ikinci katlar tek bir hizada değil genelde ikinci katları ilk kata göre dışa doğru çıkıntılı, cumbalıdır. Bu sayede ikinci katlar daha geniş ve pencereleri daha fazla olur, pencereler genelde giyotin şeklinde yapılmıştır.


  [​IMG]

  [​IMG]


   
 3. Şimal

  Şimal Özel Üye

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER!
  Amasya Evleri (19. yy)
  Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden Amasya evleri kendilerine has özellikleriyle dünya çapında bir ün kazanmışlardır.
  Amasya Kalesi (M.Ö. 3200)
  İlk olarak Erken Tunç Çağı’nda yapılan Amasya Kalesi, daha sonra Hititlerden Osmanlılara kadar bir çok medeniyet tarafından elden geçirilmiştir.
  Kral Kaya Mezarları (M.Ö. 2. yy)
  Pontus krallarının yeniden doğacaklarına
  inandıkları için, vücutlarını korumak amacıyla dağa oydurdukları mezarlar
  Darüşşifa (1308)
  Dünya’da ilk defa akıl hastalarının
  müzik ve su sesiyle tedavi edildiği Darüşşifa İlhanlı Hükümdarı tarafından yaptırılmıştır.
  II. Bayezid Külliyesi (1482-86) Amasya valisi Şehzade Ahmed gözetiminde, 1482-1486 yılları arasında, babası II. Bayezid adına yaptırılmıştır. Cami, medrese, imaret, şadırvan ve çeşmeden meydana gelmektedir.
  Hazeranlar Konağı
  (1865) Ziya Paşa’nın Amasya Mutasarrıflığı sırasında Hasan Talat Bey tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde etnografik eserlerin sergilendiği
  bir “Müze-Ev”dir
  Gökmedrese (1267)
  Dönemin Amasya valisi tarafından yaptırılmıştır. Türbenin üzerindeki turkuaz rengi, mavi çini ve sırlı tuğlalarından dolayı “Gökmedrese” adını almıştır
  Kapı Ağası Medresesi (1488)
  ve Bedesten (1483)
  Kapı Ağası Medresesi, 1488 yılında Kapı Ağası Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. Plan şeması olarak Türk mimarisinden önemli bir yer tutar.
  Borabay Gölü
  İl merkezine 65 km ve Taşova ilçesine 15 km mesafededir. Gölde kayık ile tur atılabilir ve etrafında yürüyüş yapılabilir. Ayrıca kamp yapmaya uygun bölümleri vardır.
  Aynalı Mağara
  Amasya vadisinde yer alan mağaralardan en önemlisi ve en ünlüsüdür. Mezar olarak değil de yerleşim ve ibadet amacıyla oyulmuş olması muhtemeldir

   
 4. Şimal

  Şimal Özel Üye

Bu Sayfayı Paylaş