Sürmene Ve Çevresinde Söylenen Atma Türkü- Maniler

Tartışma 'Karadeniz Türkü ve Şarkıları' içinde başlatan Gülcan, 21 Mar 2009.

 1. Gülcan

  Gülcan Moryağmur Yönetici Yönetim Ekibi

  Sürmene Ve Çevresinde Söylenen Atma Türkü- Maniler  Yazar Necip SARAÇOĞLU* Wednesday, 30 January 2008 1978 yılında, son sınıfı okuduğumuz Fatih Eğitim Enstitüsü’nde hocamızın bizden bir isteği olmuştu: ”Genç öğretmen arkadaşlarım, kuralarınızı çekip gide*ceğiniz yer ister köy, kasaba, kaza veya şehir olsun o yörenin folklorunu araştı*rın. Öğrencilerinize Şubat tatillerinde ödev verin. O yöredeki yaşlı kişilerle soh*bet edin, o yöreyle ilgili maniler, türküler, ağıtlar, ninniler, alkışlar, kargışlar, bilmeceler, hikayeler, masallar, efsaneler, düğün, kına gecesi, nikah törenleri ve bu gecelerde söylenen türküler, maniler, hasat zamanı ve erkeklerin askere gi*derken söyledikleri türküler, yapılan adetler, yemekler, fıkralar....... hakkındaki sesleri banda kaydedin veya bunları not edin. Onları tekrar derleyerek inceleyip, o yörenin ağız yapısını bozmadan yazın. Çok zengin folklorumuze katkıda bulu*nun. Bu çalışmalarınızı kitap haline getirirseniz, üzerinize düşen görevi yapmış olursunuz, hem de Türk folkloruna bir eser kazandırmış olursunuz.”
  [FONT=&quot]Kıymetli hocamızın bu sözünü hiç unutmadım. Ankara, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’nde kur’a çektiğimizde 3 arkadaşa Trabzon çıkmıştı. Depo tayini olarak Trabzon ilinin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sürmene - Aksu Ortao*kuluna tayin edildim. Tek öğretmen olarak bütün derslere ben giriyordum. Eski, yıkılmaya yüz tutmuş bir okuldu. Üst katı ilkokul idi. Beş sınıfı, öğretmenleri ve müdürü vardı. Yokluk ve sıkıntılı günlerden sonra okulu yeniden , gelen öğret*menlerle eğitim-öğretim yapılacak bir hale getirdik. Şimdi ise aldığım bilgilere göre, bilgisayarla donatılmış, modern bir okuldur.[/FONT]
  Okulun bahçesinde teneffüste öğrencilerin kız- erkek atma türkü söyledikle*rine şahit oldum. Hemen, değerli hocamızın sözü aklıma geldi. Şubat tatiline girmeden önce, öğrencilere daha önce yazdığım konularda ödevler verdim. Ço*cuklar yarı yıl tatilinde ödevlerini yapıp getirdiler. Bunları ben konularına göre ayrı ayrı tasnif ederek, yöre ağzına sadık kalarak tekrar yazdım. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünde görevli , değerli arkadaşımız Ali Bulut Bey’e verip gözden geçir*mesini rica ettim. Yardımlarını esirgemeyen Ali Bey’e teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bu manileri konularına göre sevdalık manileri, yayla manileri, kemençe ile ilgili maniler, hamsiyle, horonla, ayrılıkla, gurbetle, askerlikle, öğretmenlikle ilgili maniler ....başlıkları altında topladım. Atma türküler altmış tane, maniler ise yedi yüzün üstündedir.
  Şimdi “Atma Türkü’’ nedir? Özellikleri nelerdir? Nasıl doğmuştur? Bir kaç örnek vermek istiyorum.
  [FONT=&quot]Atma Türkü, fındık toplarken; çay, tütün kırarken mısır hasadı yapılırken, düğünlerde [/FONT]yayla şenliklerinde, imece çalışmalarında, kız ve erkekler karşılıklı türkü yarışına girişirler.
  Buna atma türkü denir. Atma türkü geleneği şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş gibidir.
  Ünlü türkücülerin çifte kemençe eşliğinde saatler boyunca atıştığını, yarıştı*ğını çoğu kez yenişemeden ayrıldığını gören çok olmuştur. Mısır ırgatlarında ‘’Atma türkü’’geleneği kızlarla delikanlılar arasında uygulanır. Köy evleri*nin’’aşama’’ denilen bölümleri çok yerde tahta bir bölme ile ikiye ayrılmıştır. Bu bölümlerin birinde delikanlılar, ötekinde kızlar ve kadınlar yer alır. Irgatlar bir yandan önlerine yığılan mısır koçanlarını ayıklarken bir yandan da karşılıklı türkü yarışına girişirler. Yarışma çoğu kez delikanlıların yenik düşmesiyle so*nuçlanır. Bu kadına karşı duyulan saygının soylu bir ifadesidir.
  Atma türküler halk nükteciliğinin en seçkin örnekleri arasındadır. Bunlar*dan bir demet sunmakla “Atma türkü” duymamış kişilere örnek vermek, “Atma türkü’’ yarışmalarına tanık olmuş kişilerin de tatlı anılarını tazelemek istiyorum.


  [FONT=&quot]ÖRNEKLER[/FONT]  [FONT=&quot]Erkek:1- Erkek:9-[/FONT]

  [FONT=&quot]Atma türkü atarum [/FONT]
  [FONT=&quot]Yüregunu yakarum [/FONT]
  [FONT=&quot]Eski çaruklarumi [/FONT]
  [FONT=&quot]Boğazuna takarum.[/FONT]

  [FONT=&quot]Aldım ince boncuklar[/FONT]
  [FONT=&quot]Dikeceğum astara[/FONT]
  [FONT=&quot]Sen bişe bilmeyisun[/FONT]
  [FONT=&quot]Niye çiktun yarişa[/FONT]


  Kız:2- Kız:10-
  [FONT=&quot]Ata vurdum yulari [/FONT]
  [FONT=&quot]At gitmiyi ileri [/FONT]
  [FONT=&quot]İki türkü atmadan [/FONT]
  [FONT=&quot]Kuruttum o dilleri [/FONT]

  [FONT=&quot] Agirda ifteriler[/FONT]
  [FONT=&quot] Üstünde lağanalar[/FONT]
  [FONT=&quot] Geldi geçti karşıma[/FONT]
  [FONT=&quot] Bir çift salahanalar[/FONT]  Erkek:3- Erkek:11-
  [FONT=&quot]Ben türkü diye diye [/FONT]
  [FONT=&quot]Yoruldu çenelerum [/FONT]
  [FONT=&quot]Biraz da siz söyleyun [/FONT]
  [FONT=&quot]E benum ninelerum [/FONT]

  [FONT=&quot] Ne durursun durursun[/FONT]
  [FONT=&quot] Durupta duşunursun[/FONT]
  [FONT=&quot] O seyrek muncurlari[/FONT]
  [FONT=&quot] As duvara kurusun[/FONT]


  Kız:4- Kız:12-
  Eneceğum çarşiya
  [FONT=&quot]Alacağum çarşiluk Çift [/FONT]
  [FONT=&quot]Demin türkü söyleyen [/FONT]
  [FONT=&quot]Şimdi versin karşiluk [/FONT]

  Karşida peteklerum
  [FONT=&quot] Çift oldu köpeklerum[/FONT]
  [FONT=&quot] Bağırma bağa köpek[/FONT]
  [FONT=&quot] Ben yarumi beklerum[/FONT]


  Erkek:5- Erkek:13-
  [FONT=&quot]Şu karşidan karşiya [/FONT]
  [FONT=&quot]Zincur asturacağum [/FONT]
  [FONT=&quot]Seslenma e kizcağız [/FONT]
  [FONT=&quot]Seni bastıracağum [/FONT]

  [FONT=&quot] Karayemiş dibine[/FONT]
  [FONT=&quot] Bir kurşun atacağum[/FONT]
  [FONT=&quot] İnadum inat olsun[/FONT]
  [FONT=&quot] Seni basturacağum[/FONT]


  Kız:6- Erkek:14-
  [FONT=&quot]Karadeniz üstüne [/FONT]
  [FONT=&quot]Yunanli yalilari [/FONT]
  [FONT=&quot]Sen bişe bilmeyisun [/FONT]
  [FONT=&quot]Gitledin kapilari [/FONT]

  [FONT=&quot] Ayağundaki mesler[/FONT]
  [FONT=&quot] Yere değmeden sesler[/FONT]
  [FONT=&quot] Ali’nin kulakları[/FONT]
  [FONT=&quot] İkimizi de besler[/FONT]


  Erkek:7- Erkek:15-
  [FONT=&quot]Oy sanduğum sanduğum [/FONT]
  [FONT=&quot]Yeşil boya boyandun [/FONT]
  [FONT=&quot]Demin türkü diyiken [/FONT]
  [FONT=&quot]Şimdi niye dayandun [/FONT]

  [FONT=&quot] Ne durursun karşımda[/FONT]
  [FONT=&quot] Gel sena berilere[/FONT]
  [FONT=&quot] Senin gibileri çeker[/FONT]
  [FONT=&quot] Sararum ifterilere[/FONT]


  Kız:8-
  [FONT=&quot]Ha bu evun içini[/FONT]
  [FONT=&quot]Gel vuralum karişa[/FONT]
  [FONT=&quot]Haçan türkü bilmezsun[/FONT]
  [FONT=&quot]Niye çiktun karşıma[/FONT]


  [FONT=&quot]Seksen... doksan tane derlediğim “atma türküler “den on beş tanesini örnek olsun alabildim.[/FONT]

  [FONT=&quot]Şimdi “yayla manileri”nden örnekler vermeye çalışacağım. Ama öğretmenlik yaptığım ilk yıllarda “mani”ye o köyde türkü diyorlardı. Biliyoruz ki türküler de halk edebiyatı nazım türlerinden bir birine bağlı dört beş kıtadan meydana gelmiş, bir hikayesi olan, konusu genellikle aşk, hasret, gurbet, ayrılık, ölüm, tabiat güzellikleri olan Anonim Halk Edebiyatı ürünleridir. Mani ve koşma tipinde olurlar. Mani tipinde olanları bir çok manilerden meydana gelmiş gibidir. Dörtlük sayısı sınırlı değildir. Koşma tipinde olanlar koşmanın aynı veya biraz değişmiş şeklidir. Değişmiş olanlarda, dörtlüklere bir veya iki mısra daha eklenmiştir. Türkülerde son bir veya iki mısra baştan sona aynen tekrarlanır. Bu, terennüm kolaylığı sağlamak içindir. [/FONT]

  [FONT=&quot]Türkü kendine mahsus bir ezgi ile söylenir. Kopuz, saz, bağlama, cura, kaval, kabak kemani....v.s.[/FONT]

  [FONT=&quot]Mani ve koşma tipinde olan türkülerde vezin 7’li, 8’li ve 11’li olabilir. Hal*kımız başından geçen önemli sel ,yangın,deprem gibi afetler karşısında o acıya türkü söyler; buna “türkü yakmak” denir.Kızılırmak Türküsü, Yemen Türküsü, Çanakkale Türküsü,İstanbul Türküsü diye isim alırlar ve hepsinin bir hikayesi vardır.[/FONT]
  [FONT=&quot]Mani de anonim halk edebiyatımızın bir nazım şekli ve türüdür. Esas itiba*riyle 4 mısralık bir kıtadan ibaretttir. 7’li hece vezniyle söylenir.1. ve 2. mısralar çok kere son iki mısranın kafiyesini, ahengini hazırlamak için söylenmiş dol*durma mısralardır. Bunların kendilerinden sonra gelen iki mısra ile anlam ilgisi ya hiç yoktur veya çok zayıftır. Asıl söylenmek istenen son iki mısrada söylenir.[/FONT]
  [FONT=&quot]Halkımız arasında mani söylemek bir gelenektir.Maniler; aşk, kıskançlık, ta*biat ve ahlaki öğütler gibi temalarla işlenir.[/FONT]

  [FONT=&quot]Şimdi “YAYLA MANİ”lerinden örnekler verelim:[/FONT]


  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]1-[/FONT]
  [FONT=&quot]Oy yaylalar yaylalar [/FONT]
  Çimen bağladunuz mi?
  Geldum de gidiyirum
  [FONT=&quot]Beni ağladunuz mu [/FONT]
  [FONT=&quot]2-[/FONT]
  [FONT=&quot]Yaylanun çimeninde [/FONT]
  [FONT=&quot]İşmar ettum gelmedi[/FONT]
  [FONT=&quot]Mendilimlen el ettum[/FONT]
  [FONT=&quot]Parmağumla göl ettum[/FONT]
  [FONT=&quot]3-[/FONT]
  [FONT=&quot]Yaylanin çimenine [/FONT]

  [FONT=&quot]Peri bağırır peri[/FONT]

  [FONT=&quot]Kar yağdı da kapattı [/FONT]

  [FONT=&quot]Konuştumuz yeri[/FONT]

  [FONT=&quot]4-[/FONT]
  [FONT=&quot]Yaylanın çimeninde [/FONT]
  [FONT=&quot]Kel beklerum kuzi[/FONT]
  [FONT=&quot]Kel otur konuşalum[/FONT]
  [FONT=&quot]Seni Urumun kızi[/FONT]
  [FONT=&quot]5-[/FONT]
  [FONT=&quot]Yaylaya gidiyirum[/FONT]
  [FONT=&quot]Yayla yoli bumidur[/FONT]
  [FONT=&quot]Onbeş kizun içunde[/FONT]
  [FONT=&quot]En güzeli bu midur[/FONT]
  [FONT=&quot]6-[/FONT]
  [FONT=&quot]Yaylanın çimenune[/FONT]
  [FONT=&quot]Oyun oynarim oyun[/FONT]
  [FONT=&quot]Findukçimisun yarim[/FONT]
  [FONT=&quot]Hep boyle midur soyun[/FONT]
  [FONT=&quot]7-[/FONT]
  [FONT=&quot]Yaylaya gidiyiken[/FONT]
  [FONT=&quot]Buldum bakir parası[/FONT]
  [FONT=&quot]Oğlan gelma peşume[/FONT]
  [FONT=&quot]Yersin biçak yarasi[/FONT]
  [FONT=&quot]8-[/FONT]
  [FONT=&quot]Yaylanın çümenleri[/FONT]
  [FONT=&quot]Karalidur karali[/FONT]
  [FONT=&quot]Gel biraz konuşalum[/FONT]
  [FONT=&quot]Kirmızi entarili[/FONT]
  [FONT=&quot]9-[/FONT]
  [FONT=&quot]Yaylanın çümeninde [/FONT]
  [FONT=&quot]Oturdum serunlendüm[/FONT]
  [FONT=&quot]Kizlar geçti yanumdan[/FONT]
  [FONT=&quot]Az daha da delulendim


  [/FONT][FONT=&quot]KEMENÇE İLE İLGİLİ MANİLER[/FONT]


  [FONT=&quot]1- 2-[/FONT]
  [FONT=&quot]Oy kemençe kemençe [/FONT]
  [FONT=&quot]Çaldım seni dün gece [/FONT]
  [FONT=&quot]Atar kirarum seni [/FONT]
  [FONT=&quot]Eğlencesin eğlence

  [/FONT][FONT=&quot]Oy kemençe kemençe
  [/FONT][FONT=&quot] Nerde idin dün gece
  [/FONT][FONT=&quot] Atar kırarum seni
  [/FONT][FONT=&quot] Eğlencesin eğlence [/FONT]
  [FONT=&quot]3- 7- [/FONT]
  [FONT=&quot]Kemençenun elu var [/FONT]
  [FONT=&quot]Yedi tane telu var [/FONT]
  [FONT=&quot]Gaybana sevdaluğun [/FONT]
  [FONT=&quot]Kitaplarda yeru var.

  [/FONT][FONT=&quot] Kemençemun üstüne
  [/FONT][FONT=&quot] Ufak ufak paralar
  [/FONT][FONT=&quot] Kızlar çıktı beş bine
  [/FONT][FONT=&quot]Ne yapsun fukaralar


  [/FONT]
  [FONT=&quot]4- 8- [/FONT]
  [FONT=&quot]Kemençemun üstüne [/FONT]
  [FONT=&quot]Nardama kapakladum [/FONT]
  [FONT=&quot]Sevgilimin yanında [/FONT]
  [FONT=&quot]Durmadan sabahladum

  [/FONT][FONT=&quot] Oy kemençecu dayı
  [/FONT][FONT=&quot] Soktun gözüme yayu
  [/FONT][FONT=&quot] Kör ettun gözlerumu
  [/FONT][FONT=&quot] Göremeyirum dünyayu.


  [/FONT]
  [FONT=&quot]5- 9- [/FONT]
  [FONT=&quot]Kemençemun üstüne [/FONT]
  [FONT=&quot]Yayı vururum yayı [/FONT]
  [FONT=&quot]Kör ettin gözlerimi [/FONT]
  [FONT=&quot]Göremedim dünyayı

  [/FONT][FONT=&quot]Ah kemençe kemençe de
  [/FONT][FONT=&quot]Zerdali dalimisun
  [/FONT][FONT=&quot] Bana derler sevdali da
  [/FONT][FONT=&quot]Benden sevdali misun?


  [/FONT]
  [FONT=&quot]6- 10- [/FONT]
  [FONT=&quot]Kemençemun üstüne [/FONT]
  [FONT=&quot]Vurur parmacuklarum [/FONT]
  [FONT=&quot]Ne oldu sana e gız [/FONT]
  [FONT=&quot]Soldu yanacuklarun

  [/FONT][FONT=&quot] Bu kemençe ötmeyi de
  [/FONT][FONT=&quot] Telindendur telinden
  [/FONT][FONT=&quot] Baban senu vermese de
  [/FONT]
  [FONT=&quot] Kaç ananun evunden


  [/FONT]
  [FONT=&quot]HAMSİ İLE İLGİLİ MANİLER[/FONT]​

  [FONT=&quot]1- 2-[/FONT]
  [FONT=&quot]Hamsi o gurban göze [/FONT]
  [FONT=&quot]Başın bakar denize [/FONT]
  [FONT=&quot]Atarlar sana saçma [/FONT]
  [FONT=&quot]Alurlar senu yuze

  [/FONT][FONT=&quot] Hamsi vurdu karaya
  [/FONT][FONT=&quot] Kilosu elli liraya
  [/FONT][FONT=&quot] Onu da aldi zengün
  [/FONT]
  [FONT=&quot] Kalmadi fukaraya


  [/FONT]
  [FONT=&quot]HAMSİNİN TÜRKÜSÜ[/FONT]​

  [FONT=&quot]Gız Fadime duydun mi [/FONT]
  [FONT=&quot]Yine hamsi çıkayi [/FONT]
  [FONT=&quot]Mubarein hasreti [/FONT]
  [FONT=&quot]Yüreğumu yakayi

  [/FONT][FONT=&quot] Kasımoğli Mustafa
  [/FONT][FONT=&quot] Akşam şehirden döndi
  [/FONT][FONT=&quot]Baluk gibi hamsinin
  [/FONT][FONT=&quot]Okkasi onbeş dedu


  [/FONT]
  [FONT=&quot]Kaç gündur Osmancuğum [/FONT]
  [FONT=&quot]Hamsi diye ağlayı [/FONT]
  [FONT=&quot]Uşağumun feryadu [/FONT]
  [FONT=&quot]Yureğumi dağlayi

  [/FONT][FONT=&quot]İşte deduğum gibi
  [/FONT][FONT=&quot] Çaruklaru koy suya
  [/FONT][FONT=&quot] Yarın sabah erkenden
  [/FONT][FONT=&quot] Çıkacağum hamsiya


  [/FONT]

  [FONT=&quot]Misafirun gelursa [/FONT]
  [FONT=&quot]Hiç düşunma oni ver[/FONT]
  [FONT=&quot]Evde bişey yoğuysa [/FONT]
  [FONT=&quot]O yüzün ak eder


  [/FONT][FONT=&quot] Sıra sıra dizerek
  [/FONT][FONT=&quot] Kızart oni tavada
  [/FONT][FONT=&quot]Bak ki ondaki lezzet
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Varmidur baklavada


  [/FONT]
  [FONT=&quot]ÖĞRETMENLE İLGİLİ MANİLER[/FONT]​

  [FONT=&quot]Ne durursun durursun [/FONT]
  [FONT=&quot]Öğretmenu niçun konuşturursun [/FONT]
  [FONT=&quot]Susun çocuklar susun [/FONT]
  [FONT=&quot]Öğretmen biraz uyusun

  [/FONT][FONT=&quot]Oku güzelum oku
  [/FONT][FONT=&quot] Muallim olacaksun
  [/FONT][FONT=&quot] Ufak tefek talebeleri
  [/FONT][FONT=&quot] Sen mi okutacaksun?


  [/FONT]
  [FONT=&quot]Karayemişun dalina [/FONT]
  [FONT=&quot]Kuş kendi çatalani [/FONT]
  [FONT=&quot]Öğretmenler benzer [/FONT]
  [FONT=&quot]Cennet portakalina [/FONT]

  [FONT=&quot]BIÇAKLA İLGİLİ MANİLER[/FONT]​

  [FONT=&quot]Sanduğumun üstüne [/FONT]
  [FONT=&quot]Emucemin kamasi [/FONT]
  [FONT=&quot]Uşak gelma peşume [/FONT]
  [FONT=&quot]Yersun piçak yarasi


  [/FONT][FONT=&quot] Karadeniz uşağı
  [/FONT][FONT=&quot] Alçak bağlar kuşağı
  [/FONT][FONT=&quot] Şaka maka dinlemez
  [/FONT][FONT=&quot] Çeker vurur biçaği

  [/FONT]
  [FONT=&quot]Yaylaya gidiyiken [/FONT]
  [FONT=&quot]Buldum bakır parasi [/FONT]
  [FONT=&quot]Oğlan gelma peşume [/FONT]
  [FONT=&quot]Yersin piçak yarasi[/FONT]

  [FONT=&quot]AYRILIK GURBET MANİLERİ[/FONT]​

  [FONT=&quot]Giydum çaruklarimu [/FONT]
  [FONT=&quot]Gel bağla bağlarini [/FONT]
  [FONT=&quot]Terk ettum gidiyirum [/FONT]
  [FONT=&quot]Sürmene dağalarini


  [/FONT][FONT=&quot]Denizin dalgasini
  [/FONT][FONT=&quot] Dere savuşturur dere
  [/FONT][FONT=&quot]Ben yarumdan ayrildum
  [/FONT][FONT=&quot]Allahum kavuştursun


  [/FONT]
  [FONT=&quot]Gemi geldi rıhtıma [/FONT]
  [FONT=&quot]Niyet çektum şansuma[/FONT]
  [FONT=&quot]Ne talihsiz başum var [/FONT]
  [FONT=&quot]Yol görindu Batum’a


  [/FONT][FONT=&quot] Oy dereler dereler
  [/FONT][FONT=&quot] Çimen bağladunuz mi
  [/FONT][FONT=&quot] Geldum da gidiyirum
  [/FONT][FONT=&quot]Benden ağladunuz mi  [/FONT]

  [FONT=&quot]Kalun finduk dalindan [/FONT]
  [FONT=&quot]Kömür yaparum kömür [/FONT]
  [FONT=&quot]Yakinda kavuşuruz [/FONT]
  [FONT=&quot]Mevla verirse ömür


  [/FONT][FONT=&quot] Yilan iner kayadan
  [/FONT][FONT=&quot] Ben ölmem bu yaradan
  [/FONT][FONT=&quot] Kavuştur hasretleri
  [/FONT][FONT=&quot] Yeri gögi yaradan
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Ey gidi Karadeniz[/FONT]
  [FONT=&quot]Doldurdun dereleri [/FONT]
  [FONT=&quot]Kurbetten geldum eve [/FONT]
  [FONT=&quot]Yitirdum neneleri[/FONT]

  [FONT=&quot]ASKERLİK İLE İLGİLİ MANİLER[/FONT]​
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Asker ettuler beni[/FONT]

  [FONT=&quot]Çanakkale deduler[/FONT]

  [FONT=&quot]Saç sakal buyuğummi[/FONT]

  [FONT=&quot]Utanmadan kestuler[/FONT]  [FONT=&quot]Asker ettuler beni[/FONT]

  [FONT=&quot]Kuram çıkti Yemene[/FONT]

  [FONT=&quot]Sol taraftan vuruldum[/FONT]

  [FONT=&quot]Canim akdi çümene[/FONT]  [FONT=&quot]Asker ettuler beni[/FONT]

  [FONT=&quot]Gidiyirum askere[/FONT]

  [FONT=&quot]Dua eyleyun kizlar[/FONT]

  [FONT=&quot]Tez alayum tezkere[/FONT]  [FONT=&quot]Masa üstünde roman[/FONT]

  [FONT=&quot]Okurum zaman zaman[/FONT]

  [FONT=&quot]Ben yarimi alayum[/FONT]

  [FONT=&quot]Asker olduğu zaman[/FONT]  [FONT=&quot]Karşidan gelenlere[/FONT]

  [FONT=&quot]Gaz koydim fenerlere[/FONT]

  [FONT=&quot]Anam benu verecek[/FONT]

  [FONT=&quot]Askerden gelenlere[/FONT]  [FONT=&quot]Öğüt değirmen öğüt[/FONT]

  [FONT=&quot]Daneleri un eyle[/FONT]

  [FONT=&quot]Yarim gitmiş askere[/FONT]

  [FONT=&quot]Gecelerün gün eyle[/FONT]  [FONT=&quot]Parmağundaki yüzük[/FONT]

  [FONT=&quot]Ortadaşi kandaşi[/FONT]

  [FONT=&quot]Ben askere yolladim[/FONT]

  [FONT=&quot]Hem yari hem kardaşi[/FONT]


  [FONT=&quot]alıntı[/FONT]
   

Bu Sayfayı Paylaş